علم اقتصاد به ما چه می‌آموزد؟

اخیراً یکی از دانشجویان قدیمی‌ام  تصویر یادداشتی را که در آذر ۱۳۸۹ در مورد «ماموریت علم اقتصاد» برای انجمن علمی دانشجویان اقتصاد نوشته‌ بودم برایم فرستاده است:

 

1

 

«به نام حضرت دوست»

دانش اقتصاد در مراحل ابتدایی اش می‌آموزد که چگونه پول پارو کنیم،
در مراحل میانی‌اش به ما می‌گوید چگونه بهتر زندگی کنیم،
و سرانجام در پایان کار، همه‌ی ابزاهای پیشرفته تحلیلی را به کار می‌گیرد تا تنها یک نکته را به ما بفهماند و آن اینکه:

عشق، صبوری، سادگی،
زینت زندگی در جهانی بسامان،
و ضرورت زندگی، در دنیایی نابسامان است.

رنانی
آذر 1389

 

اضافه کردن نظر